Diensten

Huistoezicht tijdens vakantieperiode

Otterloo huizentoezicht is gespecialiseerd in het toezien van huizen en het verzorgen van huisdieren tijdens de periode dat u niet thuis bent.

Onze toezichtfunctie heeft een sterk preventieve werking , waardoor het risico op inbraak sterk verkleind wordt.

Daarnaast wordt er voor uw huisdieren en planten gezorgd.

Laat het toezicht aan ons over en u kunt met een gerust gevoel op vakantie gaan.

Huistoezicht voor een langere periode

Wanneer uw huis voor een langere periode onbewoond blijft, zorgen wij voor het toezicht.


Huistoezicht tijdens ziekenhuis opname

Ook als u in het ziekenhuis verblijft, zien wij toe op uw huis en verzorgen wij uw huisdieren en planten.

Huistoezicht bij familieaangelegenheden

Uw huis loopt ook een risico wanneer u een huwelijk, familiebijeenkomst of begrafenis bijwoont.
Deze bijeenkomsten worden vaak publiekelijk aangekondigd, waardoor het voor anderen duidelijk is dat er op dat tijdstip niemand aanwezig is.
Wij houden ook dan graag toezicht op uw huis.

Calamiteiten opvang

Mocht er tijdens uw afwezigheid een calamiteit plaatsvinden, -een overlijdensbericht of aanmaning bij de post, lekkage of stormschade-, dan zullen wij in overleg met u passende maatregelen nemen.

Breng-en haalservice naar vliegvelden
Voor meer informatie zie www.otterloochauffeurs.nl


.

inbraakpoging beveiliging vakantie huis toezicht inbraak preventie familie aangelegenheden ziekenhuis opname weekend weg begrafenis of crematie diefstal preventie alarm buurtpreventie alarmcentrale inbrekers huizenoppas

Social Media

 

Contact gegevens